MI?DZYNARODOWE REGATY Nowa Pas??ka

Обсуждение всего, что связано с навигацией текущего года, в том числе соревнования, походы, планы. Планы на год.

MI?DZYNARODOWE REGATY Nowa Pas??ka

Сообщение sirius23 » 21 июл 2012, 20:12

MI?DZYNARODOWE REGATY
im. JARKA R?BALSKIEGO
Nowa Pas??ka 27-29 lipca 2012 roku
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. Organizator:
Organizatorem regat s?:
1. Yacht Club Zalewu Wi?lanego w Nowej Pas??ce.
2. Dom Rybaka w Nowej Pas??ce.
2. Miejsce regat:
Nowa Pas??ka, wody Zalewu Wi?lanego.
3. Zg?oszenia:
Zg?oszenia do regat wraz z wpisowym w wys. 100 z?. (ca?e regaty) od jachtu przyjmowane b?d? w Biurze Regat w Nowej Pas??ce (Dom Rybaka): od godz. 19.00 do godz. 21.00 dnia 27.07.2012 r. oraz od godz. 07.00 do godz. 08.00 dnia 28.07.2012 r.
Kapitanowie jacht?w zg?aszanych do regat startuj? na w?asn? odpowiedzialno?? i powinni posiada?:
1. sprawny jacht
2. dokumenty jachtu uprawniaj?ce do ?eglugi po Zalewie Wi?lanym
3. minimalna liczba os?b na jachcie – „2”
4. Lista startowa
W regatach mog? bra? udzia? jachty kabinowe – mieczowe, balastowo-mieczowe, balastowe, posiadaj?ce aktualny pomiar KWR.
Lista startowa wraz z nazwami jacht?w, przelicznikiem KWR i podzia?em na grupy zostanie wywieszona min. na 1 godz. przed wy?cigiem.
5. Przepisy:
Regaty zostan? rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi ?eglarstwa, Mi?dzynarodowymi Przepisami o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu, niniejszym Zawiadomieniem o Regatach i Instrukcj? ?eglugi.
6. Punktacja i liczenie wynik?w:
W regatach stosowane b?d? wsp??czynniki przeliczeniowe KWR na rok 2012. Regaty b?d? sk?ada?y si? z 3 wy?cig?w po trasie ?ledziowej na wiatr i z wiatrem.
O zwyci?stwie w regatach zdecyduje wy?sza suma punkt?w zdobytych w poszczeg?lnych wy?cigach. W przypadku r?wnej ilo?ci punkt?w o wy?szym miejscu decyduje wy?sze miejsce w ostatnim wy?cigu.
7. Trasa regat:
Usytuowana b?dzie na Zalewie Wi?lanym na zach?d od Nowej Pas??ki, a wyznaczona b?dzie p?awami pompowanymi.
8. Start:
Start do pierwszego wy?cigu przewidziany na godzin? 10.00 dnia 28.07.2012 r.
Odb?dzie si? pomi?dzy statkiem KR, a pompowan? p?aw? pneumatyczn?.
Procedura startowa 5 minutowa (1 sygna? - 5 min. ; 2 sygna? - 4 min.; 3 sygna? – 1 min.; 4 sygna? - start).
Starty do kolejnych wy?cig?w przewidziane s? 5 min. po zamkni?ciu mety wy?cigu poprzedniego.
9. Meta:
Wyznaczona b?dzie w miejscu startu.
10. Podzia? na grupy:
Przewidziany jest podzia? na 3 grupy startowe ustalane wg warto?ci przelicznika KWR dla poszczeg?lnych jacht?w.
11. Zamkni?cie mety:
Zamkni?cie mety dla poszczeg?lnych grup nast?pi:
- Po up?ywie 20% czasu przeliczeniowego po przyp?yni?ciu na met? pierwszego jachtu z grupy
12. Protesty:
Protesty przyjmowane b?d? przez 30 minut od zamkni?cia linii mety ostatniego wy?cigu.
13. Nagrody:
Puchary dla 3 pierwszych jacht?w w grupie, koszulki okoliczno?ciowe dla startuj?cych, cenne upominki losowane przez wszystkie za?ogi, kt?re uko?cz? regaty.
14. Wyniki regat:
Wyniki regat b?d? wywieszone na tablicy og?osze? 40 min. po zamkni?ciu linii mety.
15. Zako?czenie regat:
Zako?czenie regat, wr?czenie puchar?w zwyci?zcom, oraz losowanie nagr?d, nast?pi dnia 28.07.2012 r. o godz. 16.00 na scenie g??wnej obok Domu Rybaka. Po uroczysto?ci zako?czenia regat przewidziana jest biesiada ?eglarska.
Dzie? 29 lipca 2012 roku jest dniem rezerwowym.
Organizatorzy i S?dzia G??wny
Аватар пользователя
sirius23
 
Сообщений: 504
Зарегистрирован: 15 фев 2009, 03:14
Откуда: Сказано, местные мы...

Re: MI?DZYNARODOWE REGATY Nowa Pas??ka

Сообщение sirius23 » 24 июл 2012, 09:56

Описание мероприятий на предстоящей регате
Вложения
plakat_nowa.jpg
plakat_nowa.jpg (504.07 KIB) Просмотров: 6186
Аватар пользователя
sirius23
 
Сообщений: 504
Зарегистрирован: 15 фев 2009, 03:14
Откуда: Сказано, местные мы...


Вернуться в Навигация 2009/2010/2011/2012/2013

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron